Agencja SUKURS, wydawnictwo edukacyjne

Rok założenia: 1990
 

Wydawnictwo powstało w celu publikowania miesięcznika "Biblioteka w Szkole", którego pierwszy numer ukazał się w styczniu 1991 r. Czasopismo szybko zyskało uznanie czytelników i po kilku latach uzyskało największy zasięg czytelniczy ze wszystkich czasopism metodycznych adresowanych do nauczycieli. Redaktorem naczelnym jest Juliusz Wasilewski. Od r. 2005 sekretarzem redakcji jest Katarzyna Świderska-Nowicka.

Zawartość wszystkich numerów "Biblioteki w Szkole".

Od r. 1994 wydawany jest (początkowo jako dodatek do "Biblioteki w Szkole", a od r. 1995 samodzielnie) miesięcznik "Wszystko dla Szkoły". Kolejni redaktorzy naczelni: Juliusz Wasilewski, Magda Miller, Marcin Paszkowski, od r. 2006 - Anna Rzędowska.

Zawartość wszystkich numerów "Wszystko dla Szkoły".

W r. 2008 Agencja SUKURS zaczęła wydawać kwartalnik "Świetlica w Szkole" – pierwsze czasopismo metodyczne adresowane do nauczycieli wychowawców świetlicy. Redaktor naczelną jest Joanna Hoffmann.

Na początku roku 2009 ukazuje się pierwszy numer kwartalnika "Biblioteka – Centrum Informacji", które od tej pory jest też bezpłatnie dodawane do prenumeratorów "Biblioteki w Szkole". Redaktor naczelna: Mirosława Bogacz, sekretarz redakcji: Bożena Boryczka.

Do niektórych numerów czasopism Agencji SUKURS dołączane są różnego rodzaju edukacyjne plansze i plakaty, wykorzystywane w szkołach.

Agencja SUKURS wydaje też książki – głównie poradniki i opracowania metodyczne adresowane do nauczycieli, a także różnego rodzaju materiały pomocnicze, jak plakaty, oprogramowanie i inne.

Agencja SUKURS
Ul. Gen. Zajączka 9A, lok. C1
01-518 Warszawa
Tel/fax . 22 832 36 11, 22 832 36 12
agencja@sukurs.edu.pl
NIP: 118-000-89-59
Regon: 012553126

Informujemy, że strony internetowe Agencji SUKURS korzystają z plików cookies.
W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz określić sposób wykorzystania plików cookies.